تجهیزات و دستگاها :
چاپ زمرد با بهره گیری از دستگاه های مدرن چاپ دنیادر خدمت مشتریان عزیز خود می باشد .


تجهیزات و دستگهاهای چاپ :

1.    اسپید مستر پنج رنگ هایدلبرگ با لاک 2005
2.    سه دستگاه اسپید مستر دو رنگ هایدلبرگ 2006
3.    سه دستگاه رولند یک ورقی
4.    سه دستگاه برش اتوماتیک پولار
5.    دستگاه های شماره زنی و خطا و ...


تجهیزات و دستگاههای بسته بندی :

1.    افست رولند 700 رنگ چهارو نیم ورقی 2005
2.    دستگاه لترپرس هایدلبرگ 77
3.    دستگاه لترپرس هایدلبرگ 86
4.    دستگاه سلفون حرارتی تماماتوماتیک ایتالیایی
5.    دستگاه جعبه چسبانی 6 نقطه لاک باتم
6.    دستگاه پلیت سرت 5/4 ورقی
7.    دستگاه تاکن
8.    دستگاه ترتیب 16 خانه