1. بانک رسالت (کلیه استانها )     
 2. بانک توسعه و تعاون (تبریز و تهران و ارومیه)
 3. پست بانک (تبریز و ارومیه)
 4. بانک صادرات (ارومیه . تبریز )
 5. فاضلاب ( ارومیه و تبریز )
 6. اداره برق (ارومیه و تبریز )
 7. سازمان انتقال خون (تهران و تبریز و شیراز و ارومیه)
 8. سازمان نظام مهندسی (تبریز و ارومیه)
 9. سازمان بهزیستی (تبریز و ارومیه)
 10. اداره گاز (تبریز)
 11. شرکت پیاذر
 12. شرکت فومن شیمی
 13. شرکت بهداد(تاژ)
 14. کیمیاشیمی آرین

برخی از مشتریان ما